Յուրի Մելիքյան

ՈՒսումնական հաստատություն

3Դ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

4056

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

4145

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Դասընթացներ

«Մաթեմատիկա» առարկայից Կարգավիճակ՝ Ակտիվացված է
«Մայրենի» առարկայից Կարգավիճակ՝ Ակտիվացված է

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 50%