Նազենի Բաղդասարյան

ՈՒսումնական հաստատություն

4Բ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

665

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

687

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ