Արմեն Ավետիսյան

ՈՒսումնական հաստատություն

10/8 դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

14

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

1474

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 25%
գնահատական 6 , առաջադրանքների ավելի քան 25%