1. Ինֆորմացիա

  1. Ինֆորմացիա: Ինֆորմացիայի ներկայացման ձևերը

  2. Ինֆորմացիայի կուտակումը, մշակումն ու փոխանցումը

 2. Անհատական համակարգիչ

  1. Անվտանգության տեխնիկա: Անհատական համակարգչի ընդհանուր կառուցվածքը

  2. Հիշող, ներմուծող և արտածող սարքեր

  3. Համակարգչի ծրագրային ապահովումը: Ֆայլային համակարգ

  4. Աշխատանքային սեղան: Start գլխավոր մենյուն

  5. Պատուհանի կառուցվածքը

 3. Գրաֆիկական խմբագրիչներ

  1. Համակարգչային գրաֆիկա: Paint գրաֆիկական խմբագրիչի պատուհանը

  2. Գործիքների խմբեր: Ներկապնակ

  3. Ֆայլային գործողություններ

  4. Նկարչության այլ միջոցներ

  5. Մակագրության կցումը նկարին: Աշխատանք նկարի նշված կտորի հետ

 4. Համակարգչային գրագիտություն

  1. Գործողություններ ֆայլային օբյեկտների հետ

  2. Օբյեկտի որոնումը

 5. Տեքստային խմբագրիչներ

  1. Microsoft Word տեքստային խմբագրիչ

  2. Տեքստի ներմուծումը: Տառաշարի պարամետրերի սահմանումը

  3. Կատարված գործողությունների վերանայում

  4. Ֆայլային գործողություններ

  5. Էջի և պարբերության ձևաչափի սահմանում

  6. Աշխատանք տեքստի նշված հատվածի հետ