Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Նոր փաստաթղթի ստեղծում

Բարդություն հեշտ

1
2. Ֆայլային գործողություններ

Բարդություն հեշտ

1
3. Նոր փաստաթղթի ստեծում և պահպանում

Բարդություն հեշտ

1
4. Նոր փաստաթղթի ստեծում ստեղնաշարի օգնությամբ

Բարդություն միջին

2
5. Word-ում փաստաթղթի ստեծում և պահպանում

Բարդություն միջին

2
6. Փաստաթղթի պահպանումը

Բարդություն միջին

2
7. Ֆայլային գործողություններ Word-ում

Բարդություն բարդ

3
8. Save, Open, New կոճակները

Բարդություն բարդ

3
9. Արագ հասանելիության վահանակի հրամանները

Բարդություն բարդ

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար