Ընտրել մեկ ճիշտ պատասխան:
Word-ում փաստաթուղթը ներմուծելուց հետո այն համակարգչի արտաքին կրիչներից որևէ մեկի վրա պահպանելու համար անհրաժեշտ է. ՚
=> մկնիկի ցուցիչով ընտրել _______________ կոճակը,
=> բացված մենյուից ընտրել Save As կոճակը,
=> բերված պատուհանում ընտրել այն կրիչն ու թղթապանակը, որտեղ տվյալ փաստաթուղթը պետք է պահպանել,
=> File Name դաշտում ներմուծել ֆայլի անունն ու սեղմել Save կոճակը։