Նշել այն ստեղնը, որն ավելորդ է:
 
Նշված ստեղներից երկուսի համադրմամբ կարելի է պահպանել փաստաթուղթը: Նշեք այն ստեղնը, որն ավելորդ է: