Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Ֆայլային գործողություններ 1Մ.
2. Փաստաթղթի պահպանումը 2Մ.
3. Save, Open, New կոճակները 3Մ.
4. Նոր փաստաթղթի ստեծում ստեղնաշարի օգնությամբ 2Մ.