1. Տեքստային խմբագրիչներ

  1. Microsoft Word տեքստային խմբագրիչ

  2. Տեքստի ձևաչափի սահմանում

  3. Այբուբենի փոփոխման KDWin ծրագիրը

  4. Աշխատանք մի քանի փաստաթղթերի հետ

  5. Փաստաթղթի նախնական դիտում և տպագրում

 2. Համակարգչային հմտություններ

  1. Ֆայլային համակարգ

  2. Գործողություններ օբյեկտների հետ

  3. Զամբյուղ (Recycle Bin) թղթապանակ

 3. Ինֆորմացիայի աղբյուրներ: Ինֆորմացիայի քանակի չափումը

  1. Ինֆորմացիայի աղբյուրներ

  2. Ինֆորմացիայի կոդավորումը

  3. Ինֆորմացիայի քանակի չափման միավորները տեխնիկայում

  4. Ինֆորմացիայի կրիչների թվային բնութագրերը

 4. Համակարգչային հեռահաղորդակցուղիներ

  1. Համացանց

  2. Ինֆորմացիայի որոնումը Համացանցում

  3. Համացանցին առնչվելու անվտանգությունը և էթիկան

 5. Ինֆորմացիայի համակարգչային ցուցադրում

  1. Հիմնական հասկացություններ և սահմանումներ

  2. Նոր ցուցադրման ստեղծումն և պահպանումը

  3. Ինֆորմացիայի ներմուծումը ցուցադրման մեջ

  4. Աշխատանք սլայդների հետ

  5. Սլայդների ձևավորումը

  6. Ցուցադրումներում հատուկ էֆեկտների կիրառումը

 6. էլեկտրոնային աղյուսակներ

  1. էլեկտրոնային աղյուսակներ

  2. Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակ

  3. Աղյուսակային տվյալների ներմուծումը

  4. Աշխատանք աղյուսակի բջիջների հետ

  5. Excel –ում հաշվարկների իրագործումը

  6. Աշխատանքային թերթի պարամետրերի սահմանումը։ Փաստաթղթի տպագրումը