Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ինչպե՞ս սահմանել տառաշարի պարամետրերը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ինչպե՞ս սահմանել պարբերության ձևաչափը

Բարդություն հեշտ

1
3. Ենթատեքստային մենյուի Paragraph հրամանի պատուհանի կառուցվածքը

Բարդություն հեշտ

1
4. Պարբերության առաջին տողի սկիզբը

Բարդություն հեշտ

2
5. Ենթատեքստային մենյուի Font հրաման

Բարդություն միջին

3
6. Ենթատեքստային մենյուի Font հրամանով բացվող երկխոսային պատուհանը

Բարդություն միջին

4
7. Ինֆորմացիայի արտածման տեսքը

Բարդություն միջին

3
8. Ենթատեքստային մենյուի Paragraph հրաման

Բարդություն միջին

3
9. Պարբերության հավասարեցումը

Բարդություն միջին

3
10. Ենթատեքստային մենյուի Paragraph հրամանով բացվող երկխոսային պատուհանը

Բարդություն միջին

3
11. Ինչի՞ համար է նախատեսված ենթատեքստային մենյուի Font հրամանը

Բարդություն բարդ

5
12. Տեքստի ձևաչափի սահմանումը

Բարդություն բարդ

5
13. Տպագրմանը նախապատրաստվող փաստաթղթի էջի պարամետրերը

Բարդություն բարդ

5
14. Ո՞ր պարբերությունն է

Բարդություն բարդ

5
15. Տառաշարի պարամետրերը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք թեմայի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

9

Նյութեր ուսուցչի համար