Գրիր ճիշտ պատասխանը:
  
Որպես պատասխան կարող ես օգտագործել հետևյալ բառերն ու բառակապակցությունները.
 
տառաչափը, տառաշարի գույնը, ընդգծման ձևը, տառատեսակը, տառաշարի ձևը, պարբերության ձևաչափը, առաջին տողի սկիզբը, փաստաթղթի էջի պարամետրերը, ընդգծման գույնը, տառաշարի պարամետրերը
  
Ենթատեքստային մենյուի  Font  հրամանով բացվող երկխոսային պատուհանի \(4\) թվով ներկայացված դաշտում ի՞նչն է սահմանվում:
 
fonttver.png
 
 
Պատասխան՝