Նշիր ճիշտ պատասխանը:
 
Ենթատեքստային մենյուի \(Paragraph\) հրամանով բացվող երկխոսային պատուհանի \(Indents\) \(and\) \(Spacing\) ներդիրի \(Identation\) բաժնի \(Right\) դաշտը նախատեսված է՝