Լրացրու ճիշտ պատասխանը:
 
Նարեն MS  Word-ի միջավայրում փաստաթուղթ է խմբագրում: Նկարում պատկերված է այդ փաստաթղթից մի հատված: Նարեն փաստաթղթի ո՞ր պարբերության համար է ընտրել հավասարեցման «ըստ ձախ և աջ եզրերի» տարբերակը:
 
պգ4.png
 
(Պատասխանի համար օգտագործիր  առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ բառերը):
  
Պատասխան՝