Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Տեքստի ձևաչափի սահմանում Աշակերտը ծանոթանում է MS Word-ի միջավայրում տեքստի սահմաններում մկնիկի աջ սեղմակով բացվող ենթատեքստային մենյուին, մասնավորապես տառաշարի պարամետրերը սահմանելու համար նախատեսված երկխոսային պատուհանին:
2. Պարբերության ձևաչափի սահմանում Աշակերտը ծանոթանում է MS Word-ի միջավայրում տեքստի սահմաններում մկնիկի աջ սեղմակով բացվող ենթատեքստային մենյուին, մասնավորապես պարբերության ձևաչափը սահմանելու համար նախատեսված երկխոսային պատուհանին:
3. Փաստաթղթի էջի պարամետրերի սահմանում Աշակերտը ծանոթանում է MS Word-ի միջավայրում փաստաթղթի էջի պարամետրերը սահմանելու համար նախատեսված երկխոսային պատուհանին:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ինչպե՞ս սահմանել տառաշարի պարամետրերը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աշակերտը պետք է իմանա, թե ենթատեքստային մենյուի Font հրամանով բացվող երկխոսային պատուհանի Font ներդիրը ինչի՞ համար է նախատեսված և ի՞նչ բաժիններ ունի
2. Ինչպե՞ս սահմանել պարբերության ձևաչափը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աշակերտը պետք է իմանա, թե ենթատեքստային մենյուի Paragraph հրամանով բացվող երկխոսային պատուհանը ինչի՞ համար է նախատեսված և ի՞նչ բաժիններ ունի
3. Ենթատեքստային մենյուի Paragraph հրամանի պատուհանի կառուցվածքը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգվում է ենթատեքստային մենյուի Paragraph հրամանով բացվող երկխոսային պատուհանի դաշտերի իմացությունն ու դրանց կիրառությունը
4. Պարբերության առաջին տողի սկիզբը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգվում է Paragraph երկխոսային պատուհանում պարբերության առաջին տողի սկիզբը սահմանելու համար նախատեսված դաշտի իմացությունը
5. Ենթատեքստային մենյուի Font հրաման 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Աշակերտը պետք է իմանա, թե ենթատեքստային մենյուի ո՞ր հրամանով կարելի է սահմանել տառաշարի պարամետրերը
6. Ենթատեքստային մենյուի Font հրամանով բացվող երկխոսային պատուհանը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգվում է ենթատեքստային մենյուի Font հրամանով բացվող երկխոսային պատուհանի դաշտերի իմացությունն ու դրանց կիրառությունը
7. Ինֆորմացիայի արտածման տեսքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Տրված իրավիճակում աշակերտը պետք է որոշի, թե ինֆորմացիայի արտածման համար ի՞նչ տեսք է սահմանված
8. Ենթատեքստային մենյուի Paragraph հրաման 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Աշակերտը պետք է իմանա, թե ենթատեքստային մենյուի ո՞ր հրամանով կարելի է սահմանել պարբերության ձևաչափը
9. Պարբերության հավասարեցումը 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Ստուգվում է պարբերության հավասարեցման եղանակների և դրանք սահմանելու համար նախատեսված դաշտերի ու կոճակների իմացությունը
10. Ենթատեքստային մենյուի Paragraph հրամանով բացվող երկխոսային պատուհանը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգվում է ենթատեքստային մենյուի Paragraph հրամանով բացվող երկխոսային պատուհանի դաշտերի իմացությունն ու դրանց կիրառությունը
11. Ինչի՞ համար է նախատեսված ենթատեքստային մենյուի Font հրամանը Ստեղծագործական բարդ 5Մ. Ստուգվում է ենթատեքստային մենյուի Font հրամանով բացվող երկխոսային պատուհանի դաշտերի իմացությունն ու դրանց կիրառությունը
12. Տեքստի ձևաչափի սահմանումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգվում է ենթատեքստային մենյուի Font, Paragraph հրամանների, Page Setup երկխոսային պատուհանի նշանակության իմացությունը: Աշակերտը պետք է իմանա, թե այդ հրամանների երկխոսային պատուհաններում տեքստի ձևաչափի ի՞նչ պարամետրեր են սահմանվում
13. Տպագրմանը նախապատրաստվող փաստաթղթի էջի պարամետրերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Աշակերտը պետք է կարողանա սահմանել տպագրմանը նախապատրաստվող փաստաթղթի էջի պարամետրերը և Page Setup երկխոսային պատուհանում ճանաչի դրանք
14. Ո՞ր պարբերությունն է 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգվում է պարբերության հավասարեցման եղանակների և դրանք սահմանելու համար նախատեսված դաշտերի ու կոճակների իմացությունը: Կոնկրետ իրավիճակում աշակերտը պետք է նշի այն պարբերությունը, որի համար ընտրված է պարբերության հավասարեցման տվյալ տարբերակը:
15. Տառաշարի պարամետրերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգվում է տառաշարի պարամետրերը սահմանելու կարողությունը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք թեմայի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 9Մ. MS Word-ի միջավայրում տեքստի ձևաչափի սահմանումը:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 10Մ. MS Word-ի միջավայրում տեքստի ձևաչափի սահմանումը:
2. Ստուգողական աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 19Մ. MS Word-ի միջավայրում տեքստի ձևաչափի սահմանումը: