Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Ինչպե՞ս սահմանել տառաշարի պարամետրերը 1Մ.
2. Պարբերության առաջին տողի սկիզբը 2Մ.
3. Ինֆորմացիայի արտածման տեսքը 2Մ.
4. Ենթատեքստային մենյուի Paragraph հրամանով բացվող երկխոսային պատուհանը 2Մ.
5. Ենթատեքստային մենյուի Font հրամանով բացվող երկխոսային պատուհանը 2Մ.