Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պնդումներ (Անձնական տվյալներ)

Բարդություն հեշտ

1
2. Պնդումներ (Անհայտ անձից ինֆորմացիայի ստացում )

Բարդություն հեշտ

1
3. Պնդումներ (Համացանցում նոր ծանոթացած անձի հետ հանդիպելը)

Բարդություն հեշտ

1
4. Որո՞նք են ճիշտ

Բարդություն միջին

3
5. Էթիկայի նորմերը

Բարդություն միջին

3
6. Որոշումը ճի՞շտ է, թե՞ սխալ

Բարդություն միջին

3
7. Ու՞մ որոշումն է ճիշտ

Բարդություն բարդ

6
8. Անվտանգության և էթիկայի նորմերը

Բարդություն բարդ

3
9. Թվարկվածներից որո՞նք են սխալ

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք թեմայի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

7

Ուսումնական ձեռնարկներ