Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պնդումներ ֆայլային համակարգի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
2. Ֆայլի անվանման մեջ մասնակցող նշանները

Բարդություն հեշտ

2
3. Ֆայլի անվանման կազմությունը

Բարդություն հեշտ

1
4. Ֆայլային համակարգ

Բարդություն միջին

4
5. Սկավառակի ֆայլային համակարգի օրինակ

Բարդություն միջին

3
6. Computer պատուհանի կառուցվածքը

Բարդություն միջին

4
7. Ո՞րն է հանդիսանում ֆայլի անվանում

Բարդություն միջին

4
8. Սկավառակի ֆայլային համակարգ: Ծառ

Բարդություն միջին

4
9. Ֆայլադարան, ենթաֆայլադարան, ֆայլ

Բարդություն բարդ

6
10. Ո՞րն է ավելորդ նշանը

Բարդություն բարդ

5
11. Ենթաֆայլադարանի կամ ֆայլի հասցեն

Բարդություն բարդ

6
12. Ֆայլային համակարգ՝ ծառ

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք թեմայի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

5

Նյութեր ուսուցչի համար