Մուտքագրիր ճիշտ պատասխանները:
 
Նկարում պատկերված ծառում առկա ֆայլերն ու ֆայլադարանները, որոնք համարակալված են թվերով, ի՞նչ անվանումներ ունեն և ո՞ր տիպին են համապատասխանում:: Ստորև նեկայացված են այս ծառի երկու ֆայլերի հասցեները:
 
C:\7 dasaran\Cucakner\Qnnutyun.xls
  
C:\7 dasaran\Qimia\Ampopum.doc
 
 
gpsh_fullsize_distr.jpg
 
Օգտվելով ֆայլերի հասցեներից՝ մուտքագրեք պատասխանները:
 
«\(1\)» թվով նշված է ֆայլադարանը:
 
«\(2\)» թվով նշված է  ֆայլադարանը:
 
«\(3\)» թվով նշված է  ֆայլադարանը:
 
«\(4\)» թվով նշված է  ֆայլը:
 
«\(5\)» թվով նշված է  ֆայլը: