Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Պնդումներ ֆայլային համակարգի վերաբերյալ 1Մ.
2. Ֆայլի անվանման կազմությունը 1Մ.
3. Սկավառակի ֆայլային համակարգի օրինակ 3Մ.