Ընտրիր ճիշտ պատասխանը:
 
Նկարում պատկերված է սկավառակի ֆայլային համակարգի կառուցվածքի օրինակ:
 
Նշվածներից ո՞րն է հանդիսանում հիմնային ֆայլադարանի ենթաֆայլադարան:
 
 
car2.png