Նշիր, պնդումը ճի՞շտ է թե՞ սխալ:
 
Ֆայլադարանները կարող են լինել մեկը մյուսի մեջ ներառված և այս դեպքում ներառված ֆայլադարանն անվանում են ենթաֆայլադարան։