Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ֆայլային համակարգ Ներկայացվում է, թե ի՞նչ է ֆայլը, ֆայլադարանը, ֆայլային համակարգը: Ինչպես նաև նկարագրվում է, թե ինչպե՞ս պետք է նշել ֆայլի հասցեն
2. Computer ֆայլադարանը Ներկայացվում է Computer ֆայլադարանը և կոնկրետ օրինակի վրա այդ ֆայլադարանի պարունակությունը

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պնդումներ ֆայլային համակարգի վերաբերյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Աշակերտը պետք է նշի, թե տվյալ պնդումը ճիշտ է, թե սխալ: Պնդումները վեաբերվում են ֆայլային համակարգին
2. Ֆայլի անվանման մեջ մասնակցող նշանները 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Ստուգվում է ֆայլի ճիշտ անվանման կազմության իմացությունը: Աշակերտը պետք է իմանա, թե ո՞ր նշանները չեն կարող մասնակցել ֆայլի անվանման մեջ
3. Ֆայլի անվանման կազմությունը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգվում է ֆայլի ճիշտ անվանման կազմության իմացությունը: Աշակերտը պետք է իմանա, թե ֆայլի անվանումը ի՞նչ բաժիններից է բաղկացած, և այդ բաժինները ի՞նչ նշանով պետք է առանձնացնել
4. Ֆայլային համակարգ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Աշակերտը պետք է իմանա ֆայլի և ֆայլադարանի սահմանումները: Պետք է հասկանա, թե ինչպե՞ս են կազմավորվում ֆայլային համակարգերը, և ի՞նչ բան է ծառը: Աշակերտը պետք է ընտրի նախադասության մեջ բաց թողնված բառը
5. Սկավառակի ֆայլային համակարգի օրինակ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Ստուգվում է ֆայլային համակարգի ըմբնումը: Աշակերտը պետք է հասկանա, թե ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ծառը, և կոնկրետ օրինակում նշի, թե տվյալ ֆայլը կամ ենթաֆայլադարանը ո՞ր ֆայլադարանին է պատկանում
6. Computer պատուհանի կառուցվածքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգվում է Computer պատուհանի կառուցվածքի իմացությունը: Աշակերտը պետք է նշի, թե Computer պատուհանի տվյալ դաշտը ինչի՞ համար է նախատեսված
7. Ո՞րն է հանդիսանում ֆայլի անվանում 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Ստուգվում է ֆայլի ճիշտ անվանման կազմության իմացությունը: Աշակերտը պետք է իմանա, թե ֆայլի անվանումը ի՞նչ բաժիններից է բաղկացած, և այդ բաժինները ի՞նչ նշանով պետք է առանձնացնել, ինչպես նաև ո՞ր նշանները չեն կարող լինել ֆայլի անվանման մեջ:
8. Սկավառակի ֆայլային համակարգ: Ծառ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Ստուգվում է ֆայլային համակարգի ըմբնումը: Աշակերտը պետք է հասկանա, թե ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ծառը, և կոնկրետ օրինակում նշի, թե տվյալ ֆայլը կամ ենթաֆայլադարանը ո՞ր ֆայլադարանին է պատկանում
9. Ֆայլադարան, ենթաֆայլադարան, ֆայլ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգվում է ֆայլային համակարգի ըմբնումը: Աշակերտը պետք է հասկանա, թե ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ծառը, և կոնկրետ օրինակում գրի, թե տվյալ ֆայլը կամ ենթաֆայլադարանը ո՞ր ֆայլադարանին է պատկանում
10. Ո՞րն է ավելորդ նշանը 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Ստուգվում է ֆայլի ճիշտ անվանման կազմության իմացությունը: Աշակերտը պետք է իմանա, թե ֆայլի անվանումը ի՞նչ բաժիններից է բաղկացած, և այդ բաժինները ի՞նչ նշանով պետք է առանձնացնել
11. Ենթաֆայլադարանի կամ ֆայլի հասցեն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգվում է ֆայլային համակարգի ըմբնումը: Աշակերտը պետք է հասկանա, թե ի՞նչ է իրենից ներկայացնում ծառը, և կոնկրետ օրինակում գրի, թե տվյալ ֆայլի կամ ենթաֆայլադարանի հասցեն ո՞րն է: Հասցեն պետք է գրի՝ նշելով բոլոր ֆայլադարանների և ենթաֆալյադարանների անվանումները
12. Ֆայլային համակարգ՝ ծառ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Ստուգվում են ֆայլային համակարգի՝ ծառի կառուցվածքի վերլուծման ունակությունները: Աշակերտը պետք է լրացնի ծառում բաց թողնված ֆայլադարանների ու ֆայլերի անվանումները՝ ելնելով տրված ֆայլերի հասցեներից

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք թեմայի վերաբերյալ 00:15:00 միջին 5Մ. Ֆայլ, ֆայլադարան, ֆայլային համակարգ, ֆայլի հասցեն

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 19Մ. Ֆայլ, ֆայլադարան, ֆայլային համակարգ, ֆայլի հասցեն
2. Ստուգողական աշխատանք թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 22Մ. Ֆայլ, ֆայլադարան, ֆայլային համակարգ, ֆայլի հասցեն