Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պնդումներ (Համացանց)

Բարդություն հեշտ

2
2. Web-էջեր

Բարդություն հեշտ

1
3. Կայքի ո՞ր հիպերհղմանն են անցում կատարել

Բարդություն հեշտ

1
4. Սահմանումներ և հասկացություններ

Բարդություն միջին

2
5. Կայք: Կայքի վերնագրային էջ

Բարդություն միջին

2
6. Ո՞ր հիպերհղումը կակտիվանա

Բարդություն միջին

3
7. Ո՞րն է բաց թողնված բառը (Համացանց)

Բարդություն բարդ

5
8. Գրիր հիպերհղման անունը

Բարդություն բարդ

5
9. Ո՞րոնք են բաց թողնված բառերը (էլեկտրոնային աղյուսակներ և հիպերհղումներ)

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք թեմայի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

5

Ուսումնական ձեռնարկներ