Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պնդումներ

Բարդություն հեշտ

2
2. Անցումային էֆեկտների նմուշները

Բարդություն հեշտ

1
3. Հնչյունային էֆեկտ ընտրվե՞լ է, թե՞ ոչ

Բարդություն հեշտ

1
4. Սլայդից սլայդ անցնելու համար կիրառվող էֆեկտներ

Բարդություն միջին

3
5. Սլայդի անցումը մկնիկի սեղմումով

Բարդություն միջին

3
6. Հնչյունային էֆեկտի կիրառումը

Բարդություն միջին

3
7. Animations ներդիրի գործիքները

Բարդություն միջին

3
8. Սլայդի ցուցադրման տևողությունը

Բարդություն բարդ

4
9. Ո՞ր թվով է ներկայացված

Բարդություն բարդ

5
10. Հնչյունային էֆեկտի անվանումը

Բարդություն բարդ

5
11. Ո՞ր գործիքներն են տեղադրված Animations ներդիրում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք թեմայի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

7

Նյութեր ուսուցչի համար