Բարդության աստիճանը
00:15:00
1. Պնդումներ 2Մ.
2. Հնչյունային էֆեկտ ընտրվե՞լ է, թե՞ ոչ 1Մ.
3. Սլայդի ցուցադրման տևողությունը 4Մ.