Նշիր ճիշտ պատասխանները:
 
Ներկայացված գործիքներից (կոճակներից) որո՞նք են տեղադրված MS PowerPoint-ի Animations ներդիրում:
  
(Ճիշտ կարող են լինել տրված տարբերակներից մի քանիսը):