Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կոշտ սկավառակ

Բարդություն հեշտ

1
2. Պնդումներ

Բարդություն հեշտ

2
3. Ի՞նչ է պատկերված նկարում

Բարդություն հեշտ

1
4. Արտաքին հիշող սարքեր

Բարդություն միջին

4
5. Ո՞րն է բաց թողնված բառը

Բարդություն միջին

3
6. Քանի՞ գիրք կարելի է պահպանել

Բարդություն միջին

3
7. Հիշողության ի՞նչ ծավալ է զբաղեցնում գրքի մեկ էջը

Բարդություն բարդ

5
8. Հիշասարքի ո՞ր մասն է ազատ

Բարդություն բարդ

6
9. Կոշտ սկավառակի տարողունակությունը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

1. Վարժանք թեմայի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

7

Ուսումնական ձեռնարկներ