Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պնդումներ

Բարդություն հեշտ

2
2. Վերլուծիր աղյուսակը

Բարդություն հեշտ

1
3. Աշակերտների առաջադիմության արդյունքների վերլուծումը

Բարդություն հեշտ

2
4. Աղյուսակի կառուցվածքը

Բարդություն միջին

3
5. Անհրաժեշտ ինֆորմացիայի ստացումը դասացուցակից

Բարդություն միջին

3
6. Աղյուսակի տարրերը

Բարդություն միջին

3
7. Ո՞րն է բաց թողնված բառը

Բարդություն բարդ

6
8. Դասացուցակ

Բարդություն բարդ

6
9. Լրացրու աղյուսակը

Բարդություն բարդ

6

Նյութեր ուսուցչի համար