Samvel Karapetyan

ՈՒսումնական հաստատություն

1 1ST GRADE FLAG JEF դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

990

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

990

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 25%