Elen Avagyan

ՈՒսումնական հաստատություն

9Դ դասարան

Միավորներ համադասարանցիների ԹՈՓ-ում՝

19

Առաջադրանքներից և թեստերից վաստակած միավորներ՝

2053

Տեղը համադասարանցիների ցանկում

Արդյունքներ և գնահատականներ

գնահատական 9 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
գնահատական 10 , առաջադրանքների ավելի քան 75%
կատարված է ավելի քան 50%
գնահատական 6