Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Completion

Բարդություն հեշտ

1
2. Correct preposition choice

Բարդություն հեշտ

2
3. Prepositions of place

Բարդություն հեշտ

2
4. Preposition choice

Բարդություն միջին

3
5. Preposition identification

Բարդություն միջին

3
6. Song completion

Բարդություն միջին

5.1
7. Matching

Բարդություն բարդ

5
8. Correcting the mistakes

Բարդություն բարդ

7
9. Rearrangement of words

Բարդություն բարդ

7

Թեստեր

1. Preposition usage

Բարդություն միջին

5

Նյութեր ուսուցչի համար