Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Preposition usage Preposition usage

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Completion 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Complete the expression with the correct preposition
2. Correct preposition choice 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Choose the correct preposition of time: in, on, at
3. Prepositions of place 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Fill in the blanks with the prepositions of place
4. Preposition choice 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Choose a preposition from the table to fill each space
5. Preposition identification 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Identify the prepositions in green as either time or place indicating
6. Song completion 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 5.1Մ. Complete the song with the prepositions from the box
7. Matching 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 5Մ. Match the prepositions in the box with the sentence
8. Correcting the mistakes 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 7Մ. Correct the mistakes
9. Rearrangement of words 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 7Մ. Build a sentence by rearranging the words

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Preposition usage 00:15:00 միջին 5Մ. Preposition usage

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Preposition usage 00:00:00 միջին 17.1Մ. Preposition usage
2. Preposition usage 00:25:00 միջին 25Մ. Preposition usage