Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Article identification

Բարդություն հեշտ

1
2. Article choosing

Բարդություն հեշտ

1
3. Artricle filling

Բարդություն հեշտ

2
4. Sentence completion

Բարդություն միջին

3
5. Option choosing

Բարդություն միջին

3
6. Correct sentence choosing

Բարդություն միջին

3
7. Error correction

Բարդություն բարդ

5
8. Choosing the correct option

Բարդություն բարդ

5
9. Sentence building

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Articles in set expressions

Բարդություն միջին

9

Նյութեր ուսուցչի համար