Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Articles Articles with nouns in set expressions

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Article identification 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Identify the correct article in the set expression
2. Article choosing 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Choose the correct article (a, an, the) for the set expression
3. Artricle filling 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Fill in the correct article
4. Sentence completion 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Complete the sentence with the correct article where necessary
5. Option choosing 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Choose the correct option
6. Correct sentence choosing 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Choose the right sentence
7. Error correction 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Find the mistakes and write down the correct sentence
8. Choosing the correct option 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Choose the right sentence
9. Sentence building 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Make a meaningful sentence by rearranging the words

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Articles in set expressions 00:10:00 միջին 9Մ. Exercises on articles in set expressions

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Usage of articles with nouns in set expressions 00:15:00 միջին 12Մ. Exercises on usage of articles with nouns in set expressions
2. Articles with nouns in set expressions 00:20:00 միջին 15Մ. Exercises on articles with nouns in set expressions