Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Articles Articles with nouns in set expressions

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Article identification 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Identify the correct article in the set expression
2. Article choosing 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Choose the correct article (a, an, the) for the set expression
3. Artricle filling 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Fill in the correct article
4. Sentence completion 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Complete the sentence with the correct article where necessary
5. Option choosing 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Choose the correct option
6. Correct sentence choosing 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 3Մ. Choose the right sentence
7. Error correction 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Find the mistakes and write down the correct sentence
8. Choosing the correct option 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Choose the right sentence
9. Sentence building 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Make a meaningful sentence by rearranging the words

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Articles in set expressions 00:10:00 միջին 9Մ. Exercises on articles in set expressions

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Usage of articles with nouns in set expressions 00:15:00 միջին 12Մ. Exercises on usage of articles with nouns in set expressions
2. Articles with nouns in set expressions 00:20:00 միջին 15Մ. Exercises on articles with nouns in set expressions