Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Choosing the correct answer

Բարդություն հեշտ

1
2. Plural nouns

Բարդություն հեշտ

1
3. Sentence completion

Բարդություն հեշտ

1
4. Conversion

Բարդություն միջին

4
5. Verb addition

Բարդություն միջին

4
6. Noun choosing

Բարդություն միջին

4
7. Choosing singular or plural

Բարդություն բարդ

5
8. Changing to singular

Բարդություն բարդ

5
9. Sentence correction

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Plural nouns

Բարդություն միջին

10

Նյութեր ուսուցչի համար