Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Irregular noun plurals Identification of irregular noun plurals

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Choosing the correct answer 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Choose whether the noun is singular or plural
2. Plural nouns 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Answer the questions
3. Sentence completion 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Complete the sentence with the correct noun
4. Conversion 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Convert the singular noun to plural
5. Verb addition 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Add the correct form of the verb to be to the noun
6. Noun choosing 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Choose the correct noun
7. Choosing singular or plural 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Singular or plural noun?
8. Changing to singular 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Make the sentence singular
9. Sentence correction 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Correct the sentence

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Plural nouns 00:10:00 միջին 10Մ. Exercises on irregular plural nouns

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Irregular plural nouns 00:15:00 միջին 11.5Մ. Exercises on plural nouns
2. Plural nouns 00:20:00 միջին 15Մ. Exercises on nouns