Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Irregular noun plurals Identification of irregular noun plurals

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Choosing the correct answer 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Choose whether the noun is singular or plural
2. Plural nouns 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Answer the questions
3. Sentence completion 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Complete the sentence with the correct noun
4. Conversion 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Convert the singular noun to plural
5. Verb addition 3 տեսակ - վերլուծական միջին 4Մ. Add the correct form of the verb to be to the noun
6. Noun choosing 1 տեսակ - ճանաչողական միջին 4Մ. Choose the correct noun
7. Choosing singular or plural 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Singular or plural noun?
8. Changing to singular 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Make the sentence singular
9. Sentence correction 1 տեսակ - ճանաչողական բարդ 5Մ. Correct the sentence

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Plural nouns 00:10:00 միջին 10Մ. Exercises on irregular plural nouns

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Irregular plural nouns 00:15:00 միջին 11.5Մ. Exercises on plural nouns
2. Plural nouns 00:20:00 միջին 15Մ. Exercises on nouns