Բարդության աստիճանը
00:07:00
1. Օդային զանգվածներ 3Մ.
2. Մթնոլորտի շրջանառության բաղադրիչների ճանաչումը քարտեզով 7.5Մ.
3. Աշխարհագրական թաղանթի ոլորտները 1Մ.