1. Ներածություն

  1. Աշխարհագրական թաղանթի կառուցվածքը: Մթնոլորտային ընդհանուր շրջանառությունը և կլիմայական գոտիները

  2. Հորիզոնական և վերընթաց գոտիականություն: Բնական զոնաներ

 2. Մայրցամաքներ

  1. Ի՞նչ է ուսումնասիրում մայրցամաքների և օվկիանոսների աշխարհագրությունը

  2. Աֆրիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը, ռելիեֆը

  3. Աֆրիկայի կլիման և ներքին ջրերը

  4. Աֆրիկայի բնական զոնաները

  5. Ավստրալիայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը

  6. Ավստրալիայի կլիման, ներքին ջրերը

  7. Ավստրալիայի բնական զոնաները

  8. Անտարկտիդա մայրցամաք և Անտարկտիկա աշխարհամաս

  9. Հարավային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը

  10. Հարավային Ամերիկայի կլիման և ներքին ջրերը

  11. Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաները

  12. Հյուսիսային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը, մակերևույթը

  13. Հյուսիսային Ամերիկայի կլիման և ներքին ջրերը

  14. Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաները

  15. Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքը և ափագիծը

  16. Եվրասիայի մակերևույթը

  17. Եվրասիայի կլիման

  18. Եվրասիայի ներքին ջրերը

  19. Եվրասիայի բնական զոնաները

  20. Համաշխարհային օվկիանոս