Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Վարժանք Եվրասիայի կլիման թեմայից

Բարդություն միջին

8

Նյութեր ուսուցչի համար