Բարդության աստիճանը
00:07:00
1. Եվրասիայի ափերի մոտով անցնող օվկիանոսային հոսանքները 1Մ.
2. Եվրասիայի կլիմայի առանձնահատկությունները 1Մ.
3. Եվրասիայի մթնոլորտային շրջանառությունը 3Մ.
4. Եվրասիայի կլիմայական մարզերի բնութագիրը 3Մ.