1.Climatograph-equator.png
2.Climatograph-Mumbai (subequator-monsoons).jpg
3.Climatograph-tropic (Er-Riyad).jpg
4.Climatograph-mediterranean(Rome).jpg
5.Climatograph-midlatitude(London).jpg
 
\(1,2,3\) համարների կլիմագրամները վերաբերում են որոշակի կլիմայական գոտիների, իսկ \(4\) և \(5\) կլիմագրամները՝ կլիմայական մարզերի: 
 
Լրացրեք այդ կլիմայական գոտիների կամ մարզերի միայն անվանումները՝ հետևյալ հաջորդականությամբ՝ \(5;1;2\)
 
1.
 
2.
 
3.