Նշեք, թե հետևյալ վայրերից որու՞մ է արեգակնային ճառագայթման ինտենսիվությունն ավելի մեծ: