1. Ի՞նչ է ուսումնասիրում մայրցամաքների և օվկիանոսների աշխարհագրությունը

 2. Աֆրիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը, ռելիեֆը

 3. Աֆրիկայի կլիման և ներքին ջրերը

 4. Աֆրիկայի բնական զոնաները

 5. Ավստրալիայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը

 6. Ավստրալիայի կլիման, ներքին ջրերը

 7. Ավստրալիայի բնական զոնաները

 8. Անտարկտիդա մայրցամաք և Անտարկտիկա աշխարհամաս

 9. Հարավային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը և մակերևույթը

 10. Հարավային Ամերիկայի կլիման և ներքին ջրերը

 11. Հարավային Ամերիկայի բնական զոնաները

 12. Հյուսիսային Ամերիկայի աշխարհագրական դիրքը, ափագիծը, մակերևույթը

 13. Հյուսիսային Ամերիկայի կլիման և ներքին ջրերը

 14. Հյուսիսային Ամերիկայի բնական զոնաները

 15. Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքը և ափագիծը

 16. Եվրասիայի մակերևույթը

 17. Եվրասիայի կլիման

 18. Եվրասիայի ներքին ջրերը

 19. Եվրասիայի բնական զոնաները

 20. Համաշխարհային օվկիանոս