Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Եվրասիայի ծայրակետերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ասիայի թերակղզիները

Բարդություն հեշտ

2
3. Եվրոպան Ասիայից բաժանող գիծը

Բարդություն հեշտ

1
4. Եվրոպայի կղզիները

Բարդություն հեշտ

2
5. Եվրոպայի ափերը ողողող ծովերն ու ծոցերը

Բարդություն հեշտ

1
6. Եվրասիայի ափերի մոտ գտնվող նեղուցներն ու ջրանցքները

Բարդություն հեշտ

1
7. Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքը

Բարդություն միջին

4
8. Ասիայի կղզիները

Բարդություն միջին

4
9. Եվրոպայի թերակղզիները

Բարդություն միջին

4
10. Ասիայի ափերը ողողող ծովերն ու ծոցերը

Բարդություն միջին

4
11. Ասիայի կղզիների ճանաչումը քարտեզով

Բարդություն բարդ

6
12. Եվրոպայի կղզիների ու թերակղզիների ճանաչումը քարտեզով

Բարդություն բարդ

6
13. Ասիայի թերակղզիների ճանաչումը քարտեզով

Բարդություն բարդ

6
14. Ասիայի ծովերի և ծոցերի ճանաչումը քարտեզի միջոցով

Բարդություն բարդ

6
15. Եվրոպայի ծովերի և ծոցերի ճանաչումը քարտեզով

Բարդություն բարդ

6
16. Եվրասիայի նեղուցների ու ջրանցքների ճանաչումը քարտեզով

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար