Քարտեզում թվերով նշված են հետևյալ օբյեկտները. \(1-4\). ծով; \(5\). ծոց; \(6-14\). ծով; \(15\). ծոց: Ընդ որում \(11,12\) և \(13\) թվերով նշված ծովերը մտնում են \(14\) թվանշանով ծովի կազմի մեջ:
 
Նշեք այդ օբյեկտների միայն անվանումները՝առանց ծով կամ ծոց բառերի հետևյալ հաջորդականությամբ. \(1;2;3;4\)
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
Europe-seas and gulfs.jpg