Քարտեզում թվերով նշված են հետևյալ օբյեկտները. \(1-3\). նեղուց; \(4\). ջրանցք; \(5-13\). նեղուց; \(14\). ջրանցք; \(15-18\). նեղուց:
 
Նշեք այդ օբյեկտների միայն անունները հետևյալ հաջորդականությամբ` \(1;2;3;4\)
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
Eurasia-channels.jpg