Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Եվրասիայի ծայրակետերը 2Մ.
2. Եվրոպան Ասիայից բաժանող գիծը 1Մ.
3. Եվրասիայի աշխարհագրական դիրքը 4Մ.
4. Ասիայի ափերը ողողող ծովերն ու ծոցերը 4Մ.