Քարտեզում թվերով նշված են հետևյալ օբյեկտները. \(1-11\). ծով; \(12\). ծոց; \(13\). ծով; \(14\). ծոց; \(15\). ծով; \(16,17\). ծոց:
 
Գրեք այդ օբյեկտների միայն անվանումները հետևյալ հաջորդականությամբ` \(6;7;14;15\)
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
Asia-Seas gulfs.jpg