Օգտվելով քարտեզից՝ գրեք թվերով նշված թերակղզիների միայն անվանումները՝ հետևյալ հաջորդականությամբ. 3;4;5;6
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
Asia-peninsula.jpg