Քարտեզում թվերով նշված են հետևյալ օբյեկտները. \(1,2,3\). կղզի; \(4,5,6,7,8,9,10\). թերակղզի; \(11,12,13,14,15,16\). կղզի; \(17\).թերակղզի:
 
Հետևյալ հաջորդականությամբ լրացրեք այդ օբյեկտների միայն անվանումները՝ \(3;4;5;6\)
 
1.
 
2.
 
3.
 
4.
 
Europe-islands and peninsulas.jpg